Segment


Statistiky návštěvnosti stavebky.cz podle Google Analytics

Last 30 Days vs. Previous 30 Days

ga:sessions

ga:users

ga:pageviews

ga:bounceRate

ga:pageviewsPerSession

ga:avgSessionDuration

ga:percentNewSessions

ga:avgTimeOnPage

ga:goal1Completions

Sessions

13950      -16.6% 13950   VS   16717
Users

9598      -17.6% 9598   VS   11651
Pageviews

35015      -15.8% 35015   VS   41563
Bounce Rate

62.39      +1.7% 62.39   VS   61.33
Pages / Session

2.51      +1% 2.51   VS   2.49
Avg. Session Duration

145.94      +0.7% 145.94   VS   144.91
New Sessions

60.95      -0.9% 60.95   VS   61.51
Avg. Time On Page

96.64      -0.9% 96.64   VS   97.5
Conversions

0      0% 0   VS   0